Revisionsplikt

Den 1 november 2010 trädde den nya lagen om revisonsplikt i kraft. Revisionen i mindre företag är nu frivillig. 

Gränsvärdena för revision är:

  • Antal anställda:       3 personer.
  • Balansomslutning:   1,5 miljoner kronor.
  • Nettomsättning:      3,0 miljoner kronor.

Om mer än ett gränsvärde uppfylls gäller revisionsplikt.

Om du väljer bort revisionen ska detta anges i bolagsordningen och registreras hos Bolagsverket.

Detta får du om du har en revisor:

  • Revisionen är en kvalitetssäkring – en årlig hälsokontroll i din verksamhet.
  • Får förtroende hos bla kunder, leverantörer och kreditgivare.
  • Ordning och reda på företaget.
  • Mindre risk för obehagliga överraskningar.
  • Tillgång till kompetent bollplank.
  • Som företagsledare och ägare kan du koncentrera dig på din affärsverksamhet och känna dig tryggare i dina beslut.

Vem vill du själv göra affärer med?

Skulle du inte själv föredra att göra affärer med ett företag som är reviderat – ett företag med kvalitetskontrollerad redovisning?
Vill du veta mera om revisionsplikten och vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss gärna. Tryck här

Lars hall01 20200625 kopia2