Revision i Strängnäs, Eskilstuna, Mariefred och hela Mälardalen samt Stockholms-regionen

En revisor är bra för företaget

Vid revisionen får du en bekräftelse på att redovisningen ger en rättvisande bild av ditt företag.
Genom revisionen ökar också omgivningens tilltro till den information du lämnar om ditt företag.
Med revisionen som bas är revisorn en värdefull rådgivare i många olika frågor.
I takt med att konkurrensen ökar blir det allt viktigare att skapa förtroende och seriositet hos befintliga och potentiellt nya kunder. Därför är det viktigt att ha en godkänd revisor som hjälper er med revision.

Varför är det viktigt med revisor?

En Revision är en kvalitetsstämpel att ditt företag mår bra. Det ger inte bara en säkerhet till dig som är ägare utan även dina kunder kan känna en trygghet att handla från ditt företag samt att dina leverantörer, kreditgivare och myndigheter får en bekräftelse på att företaget är kvalitetssäkrat. 

Kvalité
Kvalitéten i våra revisioner följs regelbundet upp av vårt Kvalitetssystem enligt FAR kvalitetskontroll som en revisor följer.
Behöver du hjälp med revision i Mälardalsregionen eller Stockholm så tveka inte att höra av dig till oss på 0152-227 50 eller genom att kontakta oss.