Inkomstdeklaration företag

Inkomstdeklaration och rapportering i Strängnäs, Eskilstuna, Mariefred, Mälardalen och Stockholm

Ditt företag behöver inte ha det svårt med rapportering till Skatteverket. Revisorsknuten har gott samarbete med Skatteverket.  
Vi arbetar med företag i hela Mälardalsregionen och Stockholm.

Vi hjälper dig gärna med att redovisa Inkomstdeklaration till Skatteverket.

  • I samband med upprättande av bokslut och årsredovisning gör vi en beräkning av årets skattekostnad och inkomstdeklaration för Ditt företag. 
  • Vi gör en simulering och beräknar eventuella skattemässiga avsättningar / Dispositioner, för att få jämn fördelning av skattekostnad mellan åren.
  • Under året ser vi till att rätt preliminärskatt, F-skatt, betalas. Detta för att det inte ska bli stora kvarskatter , eller stora belopp som återbetalas när besked om slutlig skatt kommer till Dig.

Vi kan även hjälpa till med Deklarationsblanketter:

  • För aktiebolag, handels- och kommanditbolag upprättas en egen deklarationsblankett för företaget. 
  • För Dig som har enskild firma upprättar vi bilaga NE till Din privata självdeklaration.
  • Bilaga K10 till Din privata deklaration, upprättas för Dig som har aktiebolag.
  • Skatterådgivning

För mer information om hur vi kan bistå er, kontakta oss här

Vi är medlemmar i FAR och arbetar enligt Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, vilket betyder en hög kvalité för våra kunder i Mälardalen, Stockholm och övriga landet.

Nya kontoret 04