Bokslut

Bokslut i Strängnäs, Eskilstuna, Mariefred, Mälardalen och Stockholm

Ditt företag behöver inte finnas i Strängnäs, Eskilstuna eller Mariefred för att få bokförings-/redovisningshjälp av oss.
Vi arbetar med företag i hela Mälardalsregionen och Stockholm.

Vi hjälper dig gärna med Bokslut: 

  • Har du gjort löpande bokföring / redovisning själv och behöver kvalificerad hjälp med bokslut och årsredovisning samt deklaration , så hjälper vi dig. 
  • Inför bokslut går vi igenom med Dig vilket material som behövs inför bokslutsarbetet.  
  • Några viktiga punkter är analys av löpande bokföring / redovisning och även analys av kostnads- och intäktskonton. Detta för att säkerställa att resultatet redovisas på riktigt sätt och att periodiseringar går rätt till. Med andra ord, att kostnaderna tillhör rätt räkenskapsår.
  • Du får alltid en bokslutspärm varje år, där alla underlag finns, bilagor och underbilagor till varje balanspost. 
  • Vi har alltid ett bokslutsmöte när allt är klart. Då går vi igenom årets resultat, meddelar utfall analyser till Er och diskuterar företagets utveckling och framtidsplaner. 
  • Förslag till disposition av vinsten. Beräkningar görs varje år, avseende maximal utdelning till lägsta möjliga skatt. Vi kan reglerna gällande utdelning i aktiebolag, s.k. 3:12 reglerna.

Hälsokontroll

Vi kan ge ditt företag en hälsokontroll med bedömning av olika nyckeltal och uppläggning av rutiner för budget och kalkylering.

För mer information om hur vi kan bistå er, kontakta oss här

Vi är medlemmar i FAR och arbetar enligt Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, vilket betyder en hög kvalité för våra kunder i Mälardalen, Stockholm och övriga landet.